ชนะเลิศการแข่งขันรายการ 6th ASEAN SINGHA INLINE FREESTYLE OPEN CHAMPIONSHIP 2019

เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 15 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา นักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Inline Freestyle Slalom (กีฬาโรลเลอร์สเก็ต) รุ่นเยาวชน ในการแข่งขันรายการ 6th ASEAN SINGHA INLINE FREESTYLE OPEN CHAMPIONSHIP 2019 โดยมีนักเรียนของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก จำนวน 2 คน ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน คือ

ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนของศูนย์การเรียนทั้งสองคน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย

– คณะครู/เจ้าหน้าที่
  • เด็กหญิงศิรินทร์ทิพย์ รักอักษร ได้รับรางวัล 2 เหรีญทอง จากการแข่งขันประเภททั่วไปและ Battle และ 2 เหรียญเงิน จากการแข่งขันประเภท Speed Slalom และ Pair Slalom
  • เด็กชายปานเทพได้รับ 1เหรียญทองจากรายการ Classic Slalom 1เหรียญเงินจากรายการ Speed Slalom และ 1เหรียญทองแดงจากรายการ Battle Slalom

ในโอกาสนี้ ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และครู ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนของศูนย์การเรียนทั้งสองคน ที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และศูนย์การเรียนฯ