นายก ส.ก.ส.อ. ร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรของศูนย์การเรียน ฯ

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ หรือ ส.ก.ส.อ. นำโดย ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม และผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน รวมทั้งผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และนายอนุกูล อ่ำอนันต์ อาจารย์ประจำศูนย์การเรียน ในโอกาสเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ