ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก รับรางวัล “ฅุรุชนคนดี สนองราช”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ หรือ ส.ก.ส.อ. นำโดย ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคม และผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน รวมทั้งผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์การเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และนายอนุกูล อ่ำอนันต์ อาจารย์ประจำศูนย์การเรียน ในโอกาสเข้าพิธีประสาทปริญญาบัตร คณะเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาไฟฟ้าและระบบควบคุมอัตโนมัติ