ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ส่งมอบความสุขในวัน Christmas

นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในนามของผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน พร้อมด้วยประธานกรรมการศูนย์การเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอส่งมอบความสุขเนื่องในวันคริสต์มาส ปี 2019