ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ส่งมอบความสุขในวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในนามของผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียน พร้อมด้วยประธานกรรมการศูนย์การเรียน ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และบุคลากรของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอส่งมอบความสุขเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2020 ไปยังนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่าน