ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าพบผู้บริหาร สพม.๑ เพื่อสวัสดีปีใหม่และรับพรอันเป็นมงคล

วันนี้ (๗ ม.ค. ๖๓) ดร.ศุภรดา ชัยวรวัชร นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก พร้อมด้วยนายชวดล ชัยวรวัชรประธานกรรมการศูนย์การเรียน และนายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน เข้าพบผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ (ผอ.สพม.๑) และรองผู้อำนวยการ สพม.๑ เพื่อสวัสดีปีใหม่ และขอพรอันเป็นมงคลยิ่ง จากผู้บริหาร สพม. ๑  ณ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑