ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ

     วันที่ 12 มกราคม 2563 : นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 ได้นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในรายวิชาคณิตศาสตร์ ณ สนามสอบโรงเรียนบางประกอกวิทยาคม