ประกาศ วันที่ 16 มกราคม 2562 ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก หยุดทำการ 1 วัน เนื่องจากเป็นวันครู

กิจกรรมที่ต้องทำ

ศูนย์การเรียนจัดทำกิจกรรมพิเศษวันนี้