เข้าร่วมการประกวด ศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้น ม.1-ม.3 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์เชาวดล ชัยวรวัช ในการประกวด ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับชั้น ม.ปลาย

ร่วมเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะ