เข้าร่วมประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้ส่งผู้เรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถดรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 นำโดย อาจารย์ยุญชัย เต็มพิทักษ์สิริ อาจารย์มานิต พันกลิ่นในการประกวดโครงงานอาชีพ ม.ต้น และ ม.ปลาย# กำจัดมดตัวร้ายจากเปลือกไข่ผู้เรียนระดับชั้น ม.ปลาย

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ