เข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้นำผู้เรียนเข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 69 รายการ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษา คอนปลาย ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ