เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้นำผู้เรียนเข้าร่วมงาน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปี 69 รายการ การแข่งขันร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ระดับมัธยมศึกษา คอนปลาย ณ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม

ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ