เข้าร่วมการแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์

ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ได้นำผู้เรียน เข้าร่วมงานมหกรรมความสามารถทาง ศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 #กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์” ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาคอนปลาย

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆด้วยนะคะ