ขยายการรับสมัครสอบ ONET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 และ ม.3

ขยายการรับสมัครสอบ ONET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า
ป.6 และ ม.3 ตั้งแต่วันที่ 25 – 31 ตุลาคม 2562

ที่มา: https://www.niets.or.th/th/