อื่นๆ

ผู้จัดการศึกษา ฯ แต่งตั้งผู้อำนวยการสถานศึกษาคนใหม่

      ดร.ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ในฐานะผู้จัดการศึกษาของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก มีประกาศแต่งตั้งนายเมธชนนท์ ประจวบลาภ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก” คนใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป       จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ

นักเรียนของศูนย์การเรียน ฯ สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562

           เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ และ 1 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก นำโดย      นายสุเมธ พันกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์การเรียน ได้นำคณะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไปเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET (Odinary National Education Test) ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดสอบโดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน  และสถานศึกษาอื่น ๆ