กิจกรรมปฐมนิเทศ กิจกรรมการเรียนการสอนและพบครูที่ปรึกษา กิจกรรมการสอบของผู้เรียน ในวันอังคารที่ 9 พ.ย.2564