ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา