ขอเชิญผู้ปกครองและผู้เรียน ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) การอบรมเรื่อง “การใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัย” ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม เวลา 10.30-12.00 น.