แจ้งกำหนดการและแนวปฎิบัติการรับวัคซีน Pfizer สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กลุ่มแรก ที่มีอายุ 16-18 ปี ในวันอังคารที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 14:00-15:00น.