ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer (รอบ 2) 💉สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน 👇 ผู้เรียนที่มีความประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer (รอบ 2)

📢 ประชาสัมพันธ์
ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer (รอบ 2) 💉สำหรับผู้เรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน 👇
ผู้เรียนที่มีความประสงค์ลงทะเบียนฉีดวัคซีน Pfizer (รอบ 2) 💉 สำหรับผู้เรียนศูนย์การเรียน เซนต์ยอห์นบอสโกที่มีอายุ 12-18 ปี และยังไม่เคยลงทะเบียนฉีดวัคซีน ให้ลงทะเบียนตามลิ้งค์ด้านล่าง👇 ภายในวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น. 👍