ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564