เรียนประชาสัมพันธ์ ถึงผู้เรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) “การใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัย” ผ่านทาง Zoom meeting ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564 เริ่มตั้งแต่ 10.30 น.

เรียนประชาสัมพันธ์ ถึงผู้เรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ออนไลน์) “การใช้สื่อโซเชียลอย่างปลอดภัย” ผ่านทาง Zoom meeting ในวันอาทิตย์ ที่ 26 กันยายน 2564 เริ่มตั้งแต่ 10.30 น.