บุคลากรศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ณ สถานีกลางบางซื่อ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564