เรียนประชาสัมพันธ์ ถึงผู้เรียนและผู้ปกครอง ติดตามรับชมการจัดเสวนา “OEC Forum ฟังเสียงผู้บริหาร : ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล” ทาง ทางแฟนเพจสภาการศึกษาในวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เริ่มตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดเวทีเสวนา OEC Forum ฟังเสียงผู้บริหาร : ผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  ในวันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00-12.30 น.  สามารถชมผ่าน Live ทาง Facebook และ Youtube ของ OEC News สภาการศึกษา

  • ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า
  • จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Live) โดยจะขึ้นภาพ QR Code ดังกล่าว > ตั้งแต่เวลา 11.30 
  • ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code และเข้าทำแบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร โดยระบบแบบประเมินเกียรติบัตรเป็นระบบอัตโนมัติ (กรุณาเผื่อเวลาสำหรับการกรอกแบบประเมิน เนื่องจากระบบจะปิดโดยอัตโนมัติในเวลา 12.30 น.)
  • โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้ *** โดยส่งเกียรติบัตรไปถึงอีเมลของท่าน ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 ***
  • สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์ใบประกาศนียบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***
— สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม —
0 2668 7123 ต่อ สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา