ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสที่ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศแต่งตั้ง นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร

ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแสดงความยินดีกับ นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในโอกาสที่ พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ประกาศแต่งตั้ง นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เป็นที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา28 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน ฯ และตามที่คณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร