ส่งกำลังใจให้ผู้เรียน เด็กหญิงมัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลายา เข้าร่วมแข่งขัน “คณิตคิดเร็ว” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ส่งกำลังใจให้ผู้เรียน เด็กหญิงมัญชุวีร์ ศักดิ์ชนะลายา เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมแข่งขัน “คณิตคิดเร็ว”ในโครงการแข่งขันคณิตศาสตร์วิชาการครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 99 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์