ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา ในวันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564