วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิต (ส.ก.ส.อ.) ได้เข้าประชุมการหารือกลุ่มเครือข่ายศูนย์การเรียน (ภาคอีสาน และเหนือ)