ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge สื่อเพื่อการสื่อสาร สุขบัญญัติ 10 ประการ จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ขอเชิญน้องๆนักเรียน นักศึกษาที่มีอายุ 11-25 ปี ร่วมประกวดสุขบัญญัติ on board challenge สื่อเพื่อการสื่อสาร สุขบัญญัติ 10 ประการ
– ออกแบบบอร์ดเกม/การ์ดเกม
– ออกแบบนิทานภาพ (ออนไลน์)
– คลิป vdo
มีของรางวัลมอบให้ ในช่วงที่น้องๆเรียนออนไลน์อยู่บ้าน เปิดรับสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่
วันนี้ – 31 สิงหาคม 2564 ลงทะเบียนผ่านทางเว็บไซต์ กองสุขศึกษา กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ www.hed.go.th