กิจกรรมการเรียนการสอนและพบครูที่ปรึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 2564