ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์”