วันอาทิตย์ ที่ 11 ก.ค.64 ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา