กิจกรรมการเรียนการสอนและพบครูที่ปรึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 27 มิ.ย.64