กิจกรรมการเรียนการสอนและพบครูที่ปรึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 2564