กิจกรรมการเรียนการสอนและพบครูที่ปรึกษา วันอาทิตย์ที่ 20 มิ.ย.64