กิจกรรมการเรียนการสอน และพบครูที่ปรึกษาในวันอาทิตย์ที่ 6 มิ.ย.2564