กิจกรรมการเรียนการสอน และพบครูที่ปรึกษาในวันอังคารที่ 8 มิ.ย.2564