ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหอวัง ในปีการศึกษา 2564