ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อนักเรียนจ่าทหารเรือ ในปีการศึกษา 2564