กิจกรรมการเรียนการสอน และพบครูที่ปรึกษา
ในวันอังคาร ที่ 11 พ.ค. 2564