กิจกรรมการเรียนการสอนและพบครูที่ปรึกษา
ในวันอาทิตย์ที่ 25 เม.ย.64