ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการ “ฮัลโหลเพื่อน” ซึ่งออกอาการทุกวันเสาร์ เวลา 15:30-16:00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (TrueVisionHD784)

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ที่ผ่านมา นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการ “ฮัลโหลเพื่อน” ซึ่งออกอาการทุกวันเสาร์ เวลา 15:30-16:00 น. ทางสถานีโทรทัศน์ TNN2 (TrueVisionHD784) โดยผู้อำนวยการได้ให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียน และกิจกรรมต้นแบบของศูนย์การเรียน ในการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การรณรงค์ป้องกันบุหรี่ การรู้เท่าทันสื่อ เป็นต้น บรรยากาศการสัมภาษณ์เป็นไปอย่างกันเอง ทั้งนี้ มีกำหนดการออกอากาศในวันเสาร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2564 จึงขอเชิญผู้เรียนและผู้ปกครอง รับชมพร้อมกัน