วันอังคารที่ 20 เม.ย.2564
ปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษา
(ผู้เรียนกลุ่มวันอังคาร)