ขอแสดงความยินดีกับนายกิตติธัช พุกบัญมี ได้ผ่านการทดสอบเข้าบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ พ.ศ.2563