ขอแสดงความยินดีกับนายชัยวลัญช์ กลิ่นสุคนธ์ ได้ผ่านการทดสอบเข้าบรรจุเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ พ.ศ.2564