ขอแสดงความยินดีกับน้องยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ ผู้เรียนระดับชั้นม.6
ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม สาขา การแสดงและกำกับภาพยนตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปีการศึกษา 2564