ขอแสดงความยินดีกับ “นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ : ผู้อำนวยการสถานศึกษา” ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็น “สมาชิกสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ” จากกรรมการนโยบายฯ สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS