สำหรับผู้เรียนระดับชั้น ม.6 ของ ศกร.ที่สมัครสอบ ONET สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้แล้ว ตั้งแต่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ให้ผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ในระดับชั้น มัธยามศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ที่สมัครสอบ O-NET
สามารถพิมพ์บัตรประจำตัวผู้สอบได้ที่เว็บไซต์ สทศ. ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

คลิกที่นี่: http://www.newonetresult.niets.or.th/ExamWeb/Notice/FrPrintAnnounceSeat.aspx