การประชุมระบบทางไกล (Video Conference) ของผู้บริหารศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , ศูนย์ฯ ปทุมธานี และ ศูนย์ฯ กบินทร์บุรี

วันนี้ นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ เป็นประธานการประชุมผ่านระบบทางไกล (Video Conferrence) กับ ผู้บริหารศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก , ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี และ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี เพื่อแจ้งสถานศึกษาในสังกัดให้ทราบถึงมาตรการการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการในช่วงสถานการณ์โควิด – 19 ระบาดละลอกใหม่ โดยเฉพาะการเรียนผ่านทางออนไลน์ การพบกลุ่มผ่านทางออนไลน์ หรืออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ตลอดจนแจ้งคำสั่งปิดเรียนกรณีพิเศษ ปิดทำการสถานศึกษา ตามคำสั่งของรัฐบาล และจังหวัดในฐานะพนักงานควบคุมโรคติดต่อจังหวัด

ทั้งนี้ สมาคมฯ ในฐานะผู้จัดการศึกษา เล็งเห็นถึงความปลอดภัยของผู้เรียนและผู้ปกครอง และสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข รวมถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา อีกด้วย