3 คำแนะนำป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19

     ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ขอแนะนำ 3 วิธีการเพื่อเอาชนะจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือ COVID-19 จึงขอให้ผู้เรียนทุกท่านปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว พร้อมกับคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข 

     หากผู้เรียน หรือผู้ปกครอง มีอาการไข้สูง ไอ จาม เจ็บคอ หรือหายใจลำบาก (รุนแรง) และมีประวัติการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ป่วย ขอให้รีบติดต่อกรมควบคุมโรค หรือสถานพยาบาลใกล้บ้านทันที